مکان فعلی :
اخبار :

۱۳۹۵/۰۱/۱۹

بازدید مدیرکل از اجرای پروژه جاده دسترسی بام کرمان


در این بازدید که به اتفاق آقای اقطایی مدیر پروژه جاده دسترسی صورت گرفت از  800 متر تسطیح اولیه جاده پس از انفجار  و سپس  مابقی مسیر که در حال فعالیت حفر چاله و افدامات تسطیح بعدی بود مورد ارزیابی و بازرسی قرار گرفت. باژیان در این بازدید تاکید نمود باتوجه به این که لازمه فعالیت های عمرانی  و هم چنین نصب ایستگاه و دکل های ارتفاعات منوط به جاده دسترسی می باشد تسریع در اجرای احداث جاده را  لازم و ضروری توصیف نمود.


منبع :
بازدید : ۴۱۴


مطالب مرتبط با این موضوع :