مکان فعلی :

اخبار برگزیده:
۱۳۹۴/۰۳/۳۰

پرسش های متداول

۱) نحوه پیگیری شکایات به چه صورت است؟ ج: از طریق دبیرخانه بازرسی و تلفن۱۱۱

1) نحوه پیگیری شکایات به چه صورت است؟

ج: از طریق دبیرخانه بازرسی و تلفن111منبع :
بازدید : ۳۰۲


مطالب مرتبط با این موضوع :


آخرین اخبار
              
   کل : ۱۰  نمایش ۱ الی ۵   ۱ ۲