مکان فعلی :
اخبار :

۱۳۹۴/۰۳/۳۰

پرسش های متداول

۱) نحوه پیگیری شکایات به چه صورت است؟ ج: از طریق دبیرخانه بازرسی و تلفن۱۱۱

1) نحوه پیگیری شکایات به چه صورت است؟

ج: از طریق دبیرخانه بازرسی و تلفن111منبع :
بازدید : ۳۴۲


مطالب مرتبط با این موضوع :